Origineel en mysterieus erfgoed

Geschiedennis, mysterie en foklore te bewonderen in de streek van Villers !

Mausoleum Goblet d’Alviella in Court-Saint-Etienne Mausolée Goblet d'Alviella

Met een hoogte van 12 meter is dit mausoleum beslist een van de origineelste grafmonumenten van België. Het werd als ‘uitzonderlijk erfgoed van Wallonië’ opgenomen in 1988.

Het mausoleum werd rond 1886-1888 gebouwd in opdracht van graaf Eugène Goblet d'Alviella, nadat de familie een geïsoleerde concessie had verkregen en een privé-ingang met een hek op de begraafplaats van Court-Saint-Etienne.

De graaf liet vervolgens op het monument ideogrammen graveren die de menselijke zoektocht naar het oneindige van het leven symboliseren, samen met het opschrift dat zijn gedachten vertolkte: “L’Être unique a plus d’un nom” (Het unieke Wezen heeft meer dan één naam).

Te ontdekken op de begraafplaats van Court-Saint-Etienne. Meer details op de website www.patrimoine-stephanois.be

Croix de Saint-Gery Chastre

Kruis van Saint-Géry in Chastre 

Het Kruis van Saint-Géry is een donker stenen kruis 3 meter hoog, op een kruispunt in de velden, dat men van zeer ver ziet  staan. Dit unieke kruis bevat geen inscriptie, maar onderscheidt zich van het gewone kruis op een kruispunt door een vreemde bol.

De oorsprong is een echt raadsel en dat mysterie is tot vandaag niet opgelost. Ga het bekijken langs de "Route de l’Etat" in Chastre.

Het Kruis van Saint-Géry werd beschadigd tijdens een ongeval in 2013 en wordt momenteel hersteld.

Meer details op de website www.chercha.be

 


Les Hosties Profanées in Marbais (Villers-la-Ville)Hosties Profanées Marbais

Niet ver van de kerk van Marbais langs een paadje dat de kerk van Marbais verbindt met de "rue de la Jouerie" staat een vreemd monument.

Deze gedenksteen werd opgericht in 1804 nadat heiligschennende handen het hostiedoosje van de parochiekerk ontvreemden en de gewijde hosties weggooiden die dan door een herder werden teruggevonden. 

Volgens de legende zag de herder die zijn schapen liet grazen in de weide van de boerderij van "la Jouerie", dat zijn dieren in de richting gingen van een greppel langs het pad en dat ze in een cirkel knielden voor iets dat hij niet zag liggen. De herder kwam dichterbij en ontdekte de in het rond gestrooide heilige hosties.

Om deze heiligschennis te herstellen hebben de inwoners van Marbais op die plaats een gedenksteen geplaatst.


Pierre qqui tourne Court-Saint-Etienne
La Pierre qui tourne in Court-Saint-Etienne

‘De steen die draait’ is een blok zandsteen van ongeveer 4 ton. De legende vertelt dat de steen draait wanner de kerk van Court-Saint-Etienne middernacht slaat!

Gelooft u ons niet, ga het nakijken... Ruelle Saussale 1490 Beaurieux.