Geografisch centrum van Belgïe

 

Centre géographique de la Belgique

Het 'Centrum van  Belgïe' ingewijd op 22 augustus 1998, bevindt zich in het gehucht 'Le Tiège' in Nil-Saint-Vincent (Walhain). Het is gematerialiseerd door een metalen sculptuur, een werk van architect Bernard Defrenne.

De driehoek stelt België voor, de drie pijlers symboliseren de drie gewesten. De piramide wijst de plaats aan en de metalen buis die naar de hemel reikt, duidt het exacte centrum aan. De metalen structuur staat op een sokkel die de aardkorst voorstelt. Drie tabletten geven informatie in de drie nationale talen: Nederlands, Frans en Duits.

Sinds 1919 droeg de gemeente Ittre de titel van geografisch centrum van België. Enkele maanden later werd echter het verdrag van Versailles getekend. Dit betekende dat België groter werd want de gemeenten Sankt-Vith, Eupen en Malmedy werden geannexeerd. Maar pas in 1995 deed het Franse nationale geografische instituut de berekening over die een jaar later werd bevestigd door haar Belgische evenknie

De coördinaten zijn:  noorderbreedte: 50° 38’ 28 '', oosterlengte: 04° 40’ 05".